ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

วันที่ 12 เมษายน 2564 นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางจินตนา เจริญใจ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 พื้นที่ตำบลโพนสูง ตำบลหนองหลัก และตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
1)ด่านหลักจุดตรวจหลัก หน้าโรงพยาบาลไชยวาน ตำบลไชยวาน
2)ด่านจุดบริการประชาชน ทางโค้งบ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก
3)ด่านจุดบริการประชาชน บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง