ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีได้ที่นี่

Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

20.10.2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

18.10.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12.12.2566

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29.09.2565

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของรัฐ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานทำความสะอาด

29.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการนักวิชาการมาตรฐาน

26.03.2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567

19.02.2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03