วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายวีระ นันทเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมต้อนรับคณะสมาคมมิตรภาพเวียดนาม อาเซียน นครโฮจิมินห์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร. ฟาน ถิ หง ชวน (Phan Thi Hong Xuan) และคณะรวม 11 คน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเวียดนาม โอกาสนี้คณะผู้แทนสมาคมมิตรภาพเวียดนาม อาเซียน นครโฮจิมินห์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องภูพระบาท อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี