แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : เลขที่ 7 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0 4218 0160
โทรสาร : 0 4218 0161
อีเมล : saraban_udonthani@industry.go.th