คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
04.11.2565
5

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายภูมิภัส มัลเชษฐ์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนายวิรัช จิตราวงค์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ตรวจกำกับสถานประกอบการโรงงานโลหกรรมหลอมตะกั่ว พร้อมแนะนำผู้ประกอบการให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ณ บริษัท เสริมพงษ์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.10.2565
5

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวธัศภรณ์ฌณก จันทระ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม, นายเสริมพงษ์ พรมลี นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ และนายกานต์ อุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกับคณะกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามที่ปรึกษาให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เขตพื้นที่ 3 ณ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลทรัพย์ภิญโญ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

29.09.2565

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของรัฐ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29.09.2565

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเจาะจง

19.10.2565

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าค่าเช่าโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

30.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม

27.09.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

01.08.2565

สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02