ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
19.05.2567
0

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายกศิพัฎญ์ ทองแกม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการสัมมนาฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี และศึกษาดูงาน ณ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
16.05.2567
3

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายเชาว์วัฒน์ วีรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมคำชะโนด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.05.2567
4

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางสาวธัศภรณ์ฌณก จันทระ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นกรรมการการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2567 จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าบ้านโนนกอก ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

20.10.2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

18.10.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

18.04.2567

ขอบเขตของงาน TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการจำนวน 8 หลัง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

12.12.2566

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03.05.2567

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29.09.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานทำความสะอาด

26.03.2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567

19.02.2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03